top of page

Generelle betingelser

 

Salgs og leveringsbetingelser - NL92

Innledning

Norasport Industri benytter generelle betingelser i henhold til NL92, i tillegg til egne betingelser.
Disse leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Se link til pdf-fil med NL92.

Tilbud
Varighet på tilbud er generelt 15 dager, hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Svært raske endringer i priser og leveringsbetingelser hos våre underleverandører er årsaken til at vi må ha tilsvarende korte gyldighetstider på våre tilbud. Prisene på lagervarer til våre forhandlere har en varighet på 45 dager fra angitt dato, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Priser
Alle priser er eks. mva, frakt og miljøgebyr. Inntil skriftlig ordrebekreftelse foreligger, tas det forbehold for de priser som oppgis i våre tilbud og prislister. Kjøpers aksept av vår ordrebekreftelse inkluderer aksept av disse betingelser. Vi forbeholder oss retten til å endre de avgitte priser som følge av endring i våre innkjøpspriser, valutakurs, toll- eller avgiftsatser eller andre forhold utenfor vår kontroll.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelsene er 14 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt.

Levering
All varelevering er «Ex Works» hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

Salgspant
Vi forbeholder oss salgspant i solgte gjenstander for kjøpesummen inklusiv eventuelle omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøper i forbindelse med salget. Vi har rett til å ta gjenstandene tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt.

Feil, manko
Feil eller manko ved forsendelser må anmeldes straks eller senest innen 8 dager etter mottakelsen.

Reklamasjoner
Under forutsetning av at våre betalingsbetingelser er overholdt, vil vi innen en reklamasjonsfrist på inntil 12 måneder fra forsendelsesdato reparere eller erstatte- etter vårt valg – leverte komponenter som etter vår undersøkelse finnes å være defekt på grunn av material - eller produksjonsfeil. Hvis feilen oppstår innenfor overnevnte frist, må komponenten sendes oss med frakt og eventuell forsikring betalt, og ledsaget av meddelelse om årsaken til returen. I tilfelle delene er reparert eller endret uten vårt samtykke eller det har vært brukt på feilaktig måte, eller ikke har vært korrekt installert, vil reklamasjonen bli avvist. Vi påtar oss ikke ansvar for utgifter ved nedkobling og/eller demontering av defekte deler, sekundære skader av enhver art, slik som skader på person eller gods, avbruddstap eller lignende som følge av feil ved leverte deler. På enkelte produkter kan det være garanti ut over 12 mnd, men dette gjelder da kun funksjonsgaranti, slik at produktet fungerer under normal belastning, hvis det ikke har vært utsatt for unormale belastninger og/eller påkjenninger i løpet av garantiperioden. 

Retur for kreditering
Retur av varer blir bare akseptert fra kunde som har kjøpt varen hos oss, og kun etter at vi har gitt tillatelse. Retur blir bare akseptert for standard lagervare. Bestillingsvarer krediteres bare i de tilfeller hvor vår leverandør aksepterer retur fra oss. Spesialbestilte produkter tas ikke i retur. Vårt ordre- eller fakturanummer påføres returen, eventuell returseddel, sammen med opplysninger om hvilken selger som har vært kontaktperson i forbindelse med returen. Ved retur av varer i ubrutt originalemballasje forbeholder vi oss retten til å belaste kunden for returomkostninger 10% av netto fakturaverdi. For varer hvor emballasjen er brutt, forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Ved retur av bestillingsvare kommer våre returkostnader til vår leverandør i fratrekk på kundens kreditnota. Varer som skal returneres, må returneres snarest mulig og senest 30 dager etter levering.

Generelt
For forholdet mellom kjøper og selger gjelder NL 92 såfremt de ikke er angitt i overnevnte betingelser eller ved skriftlig avtale mellom partene. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

krever at du har en pdf-leser på datamaskinen din

 

 

Etter mottakelse

Vi har også satt opp noen punkter som beskriver hva man bør tenke på når man har mottatt en forsendelse fra oss.

Det er meget viktig at man sammen med transportør, går over de kolliene man har mottatt, og ser om disse er skadd under transport.

Reklamasjon senere enn 8 - åtte dager etter man har mottatt gods, vil bli avvist av transportør.

krever at du har en pdf-leser på datamaskinen din

bottom of page