top of page

NL 92 - Generelle Leveringsbetingelser

Norasport Industri transporterer våre produkter og varer i tråd med NL 92!

Har du spørsmål, eller undrer på hva NL 92 er, så kan du lese om det i pdf-filen til venstre. (krever at du har en pdf-leser på datamaskinen din.)

 

Varighet på tilbud er generelt 15 dager, hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Svært raske endringer i priser og leveringsbetingelser hos våre underleverandører er årsaken til at vi må ha tilsvarende korte gyldighetstider på våre tilbud.

  

Vi har også satt opp noen punkter som beskriver hva man bør tenke på når man har mottatt en forsendelse fra oss.

Det er meget viktig at man sammen med transportør, går over de kolliene man har mottatt, og ser om disse er skadd under transport.

Reklamasjon senere enn 8 - åtte dager etter man har mottatt gods, vil bli avvist av transportør.

Se dokumentet til venstre. (krever at du har en pdf-leser på datamaskinen din.)

bottom of page