top of page

Norasport Industri  Turfcleaner 

De nye miljøforskriftene for kunstgressbaner er vedtatt. Vi har produktene for å oppfylle kravene i miljøforskriften.

Du kan lese om vedtaket og den nye forskriften her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vedtar-reglar-som-vil-redusere-plastforureininga-fra-kunstgrasbanar2/id2843169/

Norasport Industri har utviklet en komplett pakke for klubbene til meget gunstige priser.

Norasport

Granulatfangst - Kumfilter - Granulatvant - Granulatrister

Granulatfangst samlebilde 02.JPG
Granulatfilter_edited.jpg
Turf.png

Baneeiere kan kjøpe

ferdig pakke med maskiner eller leie tjenestene

Kontakt oss for pris.

Norasport Industri AS

www.norasport.no

Trond Ringstad

Tel. +47 975 25 480

trond.ringstad@norasport.no

  • Turfcleaner

(rensemaskin for oppsamlet gummigranulat)

  • Turfcleaner renser og separerer gummigranulatet. Avfall kommer ut som egen fraksjon og renset gummigranulat kommer ut ferdig og klart for å legges tilbake i banen med utlegger eller for lagring i Big-Bags for videre håndtering.

  • Granulatsuger (støvsuger for oppsamling av granulat)

  • Enkel og håndtere

  • Fleksibel slange

(8 meter slange for maks tilgjengelighet

til granulatet ute i terrenget)

  • Etter oppsamling av granulatet, tippes dette opp i Turfcleaner

  • Deretter starter renseprosessen​

Norasport
bottom of page