top of page


Kunstgress
Norasport Industri er en stor aktør innenfor kunstgressmarkedet. Vi har  et sterkt fokus på miljø og kvalitet.
Se egen fane under "Kunstgress-Vedlikehold" for info. om utstyr til granulatfangst.

Offesiell representant for

Domo

Kontakt salg for en hyggelig prat: Trond Ringstad

Norasport har inngått ren rekke rammeavtaler med noen av Norges største kommuner.

Sport og kunstgress er et produktområde som har hatt en positiv utvikling de siste årene – ikke minst fordi vi har hatt et kontinuerlig fokus på kvalitet og miljø! 

Norasport har inngått avtaler, for utvikling av miljøriktige produkter, med en rekke aktører både på leverandør- og kundesiden. Dette er prosjekt hvor vi samarbeider med ledende forskningsmiljøer i Norge hvor en rekke fylkeskommuner er involvert. Kunstgresset vårt blir produsert av Europas største produsent av kunstgress: Domo Sports Grass, the sports brand of Sports & Leisure Group, som også er en FIFA prefered producer.

Krever en pdf-leser, f.eks Adobe Reader, den laster du gratis ned her.

bottom of page