Kunstgress

Norasport er en stor aktør innenfor kunstgressmarkedet.   Vi har skarp fokus på miljø og kvalitet.

Offesiell representant for

Domo

Kontakt salg for en hyggelig prat: Lars Woldheim eller Trond Ringstad

Norasport har inngått ren rekke rammeavtaler med noen av Norges største kommuner.

Sport og kunstgress er et produktområde som har hatt en positiv utvikling de siste årene – ikke minst fordi vi har hatt et kontinuerlig fokus på kvalitet og miljø! 

Norasport har inngått avtaler, for utvikling av miljøriktige produkter, med en rekke aktører både på leverandør- og kundesiden. Dette er prosjekt hvor vi samarbeider med ledende forskningsmiljøer i Norge hvor en rekke fylkeskommuner er involvert. Kunstgresset vårt blir produsert av Europas største produsent av kunstgress: Domo Sports Grass, the sports brand of Sports & Leisure Group, som også er en FIFA prefered producer.

Krever en pdf-leser, f.eks Adobe Reader, den laster du gratis ned her.

Bilder og multimediafiler benyttet her er Norasports eller våre samarbeidspartnere's eiendom, og kan følgelig ikke fritt deles og kopieres uten skriftlig tillatelse!

©2019 Norasport

Norasport Industri Org. Nr 915 361 048 MVA